Καλώς Ήλθατε,  Τηλ: 2751068747

0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία μας στελεχομένη από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό δρατηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:


•    Μελέτες θέρμανσης, κλιματισμού και διαχείρισης ζεστού νερού χρήσης. Θέρμανση και κλιματισμός με αντλίες θερμότητας, ηλιακά συστήματα τελευταίων τεχνολογιών υποστηριζόμενα από διεθνείς οίκους. Εγκαταστάσεις ολοκληρωμένων έργων στους παραπάνω τομείς με ενεργειακό σχεδιασμό και περιβαλλοντική ευθύνη. 
•    Επεξεργασία νερού σε επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς χώρους. Προτάσεις με τεχνοοικονομικά βέλτιστο σχεδιασμό για κάθε περίπτωση και εγγύηση καλής λειτουργίας.
•    Εγκαταστάσεις υδραυλικών δικτύων σε βιομηχανικούς, επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους. Προτεινόμενες λύσεις βασιζόμενες σε διεθνή πρότυπα και συστήματα, προσαρμοσμένα πάντα στις ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης.
•    Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή αρδευτικών δικτύων σε γήπεδα, κήπους και γενικότερους περιβάλλοντες χώρους. Διαστασιολόγηση αντλητικών συγκροτημάτων.